VERÓNICA LOSANTOS

Screen Memories

Casa da Xuventude | Ourense
do 31 de outubro ao 30 de novembro de 2017
Curador: Vítor Nieves

Sigmund Freud chamou “lembranzas encubridoras” (“Screen Memories”) a un proceso particular de creación das lembranzas da infancia. Distinguiu entre dous tipos de recordoa nos nenos: uns aparentemente superficiais, e outros que identificóu como emocionalmente relevantes. Neste proceso, estes últimos pasa a ser “tapados” por eses recordos menos importantes, e soe conducir a unha falsificación ou manipulación da memoria. Ao darme conta da vaguedade das lembranzas da miña infancie e a falta de fotografías do tempo que pasei co meu pai (até os 12 anos), decidín realizar este proceso de forma consciente, reinterpretando fotos que unha vez houbo del ou que el me fixo a min, ou inventando recordos en novas fotografías, nun intento de crear estas “lembranzas encubridoras” de forma intencionada.

+info da autora: www.veronicalosantos.com