Prova

Autora: Patrícia Barbosa
Edición e deseño: Xosé Lois Vázquez | Disigna Edenia
Coordinación Editorial: Vítor Nieves
Apoio: Xunta de Galicia e Deputación de Lugo
Imprime: Rodi Artes Gráficas
Editorial: Difusora de Letras, Artes e Ideas | nº 12 da Colección OF

VIII Premio Galicia de Fotografía Contemporánea

Depósito legal: OU 100-2021
ISBN 978-84-92958-56-6
— páxinas en bitono
— fotografías e — documentos
Encadernación tapa dura ao cromo
Peso: — g
Dimensións: — x — cm
Primeira edición: Setembro 2021

Libro nº XII da colección OF de Fotografía correspondente ao proxecto gañador da VIII edición do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea que convocan a Asociación OF Outono Fotográfico, a Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e a Vicepresidencia da Deputación de Lugo.