Iconos

Fran Herbello, Xulio Correa, Xoán Piñón, Xosé Lois Suárez Canal, Vari Caramés, Vítor Nieves, Manuel Sendón, Andrea Costas, Victoria Diehl, Tono Arias, Nieves Loperena, José Paz, Xurxo Lobato, Enrique Lista.

 

Catálogo de Iconos, dirección e totografía. 2007. Xunta de Galicia.

Iconos

 

Idea Orixinal: Vítor Nieves
Coordenación editorial: Vítor Nieves
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte. Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural
Produción: Vítor Nieves
Deseño: Dani Somoza | Crea Soluciones
Impresión: Peymar Artes Gráficas
Depósito Legal: OU-148/2006
Encadernación en capa mole con lapelas, plastificada e con tinta UVI.
Papel estucado brillo.
 

Artistas: Fran Herbello, Xulio Correa, Xoán Piñón, Xosé Lois Suárez Canal, Vari Caramés, Vítor Nieves, Manuel Sendón, Andrea Costas, Victoria Diehl, Tono Arias, Nieves Loperena, José Paz, Xurxo Lobato, Enrique Lista.

Textos: Ánxela Bugallo, Vítor Nieves e Rosa Enríquez.

 

Iconos é o catálogo da exposición homónima, comisariada por Vítor Nieves. [máis info da exposición]

 

 


 

Consegue aquí un exemplar!

ICONOS1