CASA DO CONCELLO MASIDE

Praza Maior, 1. Tel.: 988 401 108. De luns a venres, de 8 a 15 h.