ASOCIACIÓN CULTURAL AGROMADAS SEIXALBO

Rúa Abelardo Arce, 25. Tel.: 676 665 001. Domingos de 22 a 13 e de 19 a 21 h., sábado só de tarde.