CENTRO CULTURAL FERNANDO CASAS E NÓVOA OROSO

Rúa da Cultura, 1. Sigüeiro. Tel.: 981 690 903. De luns a venres, de 9:30 a 13:30 e de 16.30 a 21 h.