EDIFICIO SOCIOCULTURAL DE PANTÓN FERREIRA DE PANTÓN

Praza do Concello, s/n. Tel.: 981 432 598. De luns a venres, de 10 a 20 h. Sábados, de 10 a 14 h.