AUTORES

 


Recodificación transxénica de: O Guernica de Picasso

Bea ROMARTY
O Barco de Valdeorras, Ourense, 1977
Artista multidisciplinar e poeta. Actualmente é estudante na Facultade de Belas Artes, en Pontevedra, mais xa comezou a participar en diversos eventos dentro da arte de acción e o performance: en 2005, no grupo de arte de acción galego Príncipe 54, participando no Festival de Arte de Acção e Multimédia IMAN no Porto, e no Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO). Continúa de modo individual na galería leonesa Dosmilvacas.arte, e actualmente segue a realizar e recompilar proxectos de arte de acción, polo que é convidada en Mondariz, Ourense... Presentou a súa obra pictórica en exposicións colectivas, como Valdearte ou Art Xove, e máis recentemente, na sala de exposicións do Centro Comarcal Valdeorras, realizou a exposición individual «Bea Romarty, Esbozos, Procesos e Proxectos 2007-2008», que terá tamén a súa segunda fase en abril de 2009. Dentro do Outono Fotográfico, presentou «Traxectos», na Galería Volter de Ourense, e participou na exposición colectiva «25 Outonos», na Casa da Xuventude de Ourense e na Galería Sargadelos de Santiago de Compostela.
exposiciÓn: TRANSPOSITION

 

Asun ADÁ
Juan ADRIO
Ovidio ALDEGUNDE
Zaira BARCIA BOULLOSA
Angel BARRIO ALONSO
VerÓnica BELLAS HUERTA
Ruth BELTRÁN MUÑOZ
María BLANCO
Manuel BLANCO GUERRA ‘Manolo Celta’
Aurelio BLANCO PEREIRA
Luis BOTANA
Jorge CACHARRÓN
Antonio Luis CAMPOS
Carlos CARBALLEIRA PERMUY
Dolores A. CARRETERO VAQUER
Blas CARRIÓN GUARDIOLA
María CASTELLANOS VICENTE
Kiko DELGADO
Estibaliz DÍAZ DÍAZ DE ESPADA
JosÉ Luis DIZ
Gonzalo DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
Ricardo ESCOLANO
MarÍa JosÉ FERNÁNDEZ
Antonio J. FERNÁNDEZ MARÍN
HÉctor FERNÁNDEZ SANTOS-DÍEZ
Ricardo FRANÇA
AntÓn GARCÍA
Vega GARCÍA HUMAYOR
AndrÉs GARCÍA MELLADO
Ernesto GÓMEZ FERNÁNDEZ
JosÉ GUERRERO
Francisco GUTIÉRREZ TEJERINA
HÉctor GUZMÁN
Mari C. HERNÁNDEZ IZQUIERDO
Oleksandr HNATENKO
MÁrio JALECO
Julia KNÖRR ALONSO
Sergey KOZODEROV
Xavier LIZ
Maribel LONGUEIRA MIRA
Daniel LÓPEZ SIERRA
Luisa LORENZO
Daniel MACHADO
Ángel MANSO FERNÁNDEZ
Yolanda MARTÍNEZ GARCÍA
David MATEO MARTÍNEZ ‘Odavid Mate’
Jorge MEIS
Xacobe MELÉNDREZ FASSBENDER
Francisco MENJÍVAR PASTOR
Linarejos MORENO
Bernard MULLER
Abhijit NANDI
Vitor NOGUEIRA
Francisco Javier NÚÑEZ
Diego ONDARRA MÚGICA
Diego OPAZO COUSIÑO
JosÉ PAZ
Sheila PAZOS SILVA
Omar PÉREZ
Tania PÉREZ ARRIBAS
Aleix PLADEMUNT
Alberto PORRES VIÑES
Paco PUENTES GARCÍA ‘Papu GarcÍa’
Alfonso QUIROGA
Vanessa RÁBADE
Juani RAGEL ROPERO
Carlos REGALADO
Miguel Angel ROBREDO
VerÓnica RODRÍGUEZ
JosÉ F. RODRÍGUEZ NIETO
JosÉ RODRÍGUEZ ROMAY
Bea ROMARTY
Jorge ROSMANINHO
Juan RÚA
Ángel de la RUBIA BARBÓN
Eduardo RUBIO
Sol SÁNCHEZ
Katia SILVA
Leo SIMOES
Ángel SOTELO SEGUÍN
Beatriz SUÁREZ SAÁ
Tino TAÍN GUZMÁN
Jesus Mª TORRADO  VIDAL
Javier VALLHONRAT
Paz VICENTE DE BENITO
Xulio VILLARINO AGUIAR
MarÍa X (PÉrez Castro)