AUTORES

 


Díptico Felipe

Kiko DELGADO

Ferrol, 1968
Comezou na fotografía na Escola de Arte Pablo Picasso da Coruña; ao rematar iniciou a colaboración cos medios de comunicación escritos de tiraxe nacional e local, entre os que cabe destacar El Mundo, na súa edición de Galicia, así como nos seus suplementos, Magazine e La Luna de Metrópoli. Compaxinou estas colaboracións co traballo na delegación ferrolá de El Correo Gallego e O Correo Galego (na actualidade Galicia Hoxe), edicións coas que colabora diariamente. No ámbito estatal mantén relación con varias axencias que distribúen as súas fotografías, a través das cales publicou en Hola, Diez Minutos, Interviú, Tiempo, La Clave, Emprendedores, etc. Tamén ten unha estreita relación coa editorial Embora, coa que colaborou na edición da maioría dos seus traballos. Expuxo en varias edicións de «Galicia en foco», organizadas polo Club de Prensa de Ferrol, e ademais realizou unha exposición individual na Galería Sargadelos de Ferrol co fotógrafo Ovidio Aldegunde e participou en colectivas con fotógrafos da cidade departamental. Non participa habitualmente en concursos e o que trata é de pasalo ben facendo fotos.
ProxecciÓn: FERROL, A MIRADA VIVIDA

 

Asun ADÁ
Juan ADRIO
Ovidio ALDEGUNDE
Zaira BARCIA BOULLOSA
Angel BARRIO ALONSO
VerÓnica BELLAS HUERTA
Ruth BELTRÁN MUÑOZ
María BLANCO
Manuel BLANCO GUERRA ‘Manolo Celta’
Aurelio BLANCO PEREIRA
Luis BOTANA
Jorge CACHARRÓN
Antonio Luis CAMPOS
Carlos CARBALLEIRA PERMUY
Dolores A. CARRETERO VAQUER
Blas CARRIÓN GUARDIOLA
María CASTELLANOS VICENTE
Kiko DELGADO
Estibaliz DÍAZ DÍAZ DE ESPADA
JosÉ Luis DIZ
Gonzalo DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
Ricardo ESCOLANO
MarÍa JosÉ FERNÁNDEZ
Antonio J. FERNÁNDEZ MARÍN
HÉctor FERNÁNDEZ SANTOS-DÍEZ
Ricardo FRANÇA
AntÓn GARCÍA
Vega GARCÍA HUMAYOR
AndrÉs GARCÍA MELLADO
Ernesto GÓMEZ FERNÁNDEZ
JosÉ GUERRERO
Francisco GUTIÉRREZ TEJERINA
HÉctor GUZMÁN
Mari C. HERNÁNDEZ IZQUIERDO
Oleksandr HNATENKO
MÁrio JALECO
Julia KNÖRR ALONSO
Sergey KOZODEROV
Xavier LIZ
Maribel LONGUEIRA MIRA
Daniel LÓPEZ SIERRA
Luisa LORENZO
Daniel MACHADO
Ángel MANSO FERNÁNDEZ
Yolanda MARTÍNEZ GARCÍA
David MATEO MARTÍNEZ ‘Odavid Mate’
Jorge MEIS
Xacobe MELÉNDREZ FASSBENDER
Francisco MENJÍVAR PASTOR
Linarejos MORENO
Bernard MULLER
Abhijit NANDI
Vitor NOGUEIRA
Francisco Javier NÚÑEZ
Diego ONDARRA MÚGICA
Diego OPAZO COUSIÑO
JosÉ PAZ
Sheila PAZOS SILVA
Omar PÉREZ
Tania PÉREZ ARRIBAS
Aleix PLADEMUNT
Alberto PORRES VIÑES
Paco PUENTES GARCÍA ‘Papu GarcÍa’
Alfonso QUIROGA
Vanessa RÁBADE
Juani RAGEL ROPERO
Carlos REGALADO
Miguel Angel ROBREDO
VerÓnica RODRÍGUEZ
JosÉ F. RODRÍGUEZ NIETO
JosÉ RODRÍGUEZ ROMAY
Bea ROMARTY
Jorge ROSMANINHO
Juan RÚA
Ángel de la RUBIA BARBÓN
Eduardo RUBIO
Sol SÁNCHEZ
Katia SILVA
Leo SIMOES
Ángel SOTELO SEGUÍN
Beatriz SUÁREZ SAÁ
Tino TAÍN GUZMÁN
Jesus Mª TORRADO  VIDAL
Javier VALLHONRAT
Paz VICENTE DE BENITO
Xulio VILLARINO AGUIAR
MarÍa X (PÉrez Castro)