A colección permanente dun centro de arte contemporánea contextualizado en Galicia permite afondar na historia recente da arte no noso país e amosar un panorama coherente que equipara estas obras coas de artistas internacionais que son xa referencia fundamental da contemporaneidade. Mediante un diálogo crítico téntase achegar ó público unha colección con vocación de futuro. 

A Colección Permanente do CGAC constitúe unha das prioridades do centro. Está formada por fondos da Xunta de Galicia, e mais pola colección da Fundación Arco, depositada no CGAC, e polas obras adquiridas polo centro.

Con estes fondos organízanse exposicións, tanto nas salas do CGAC como nas doutros centros nacionais e internacionais. A convivencia e o diálogo entre obras de artistas galegos e internacionais é signo distintivo destas propostas.

   
 
 
   
     
Manuel Casimiro autor.php?recordID=12
A Cidade, 1972

 
   
 
 
   
     
Chema Madoz autor.php?recordID=35
Sen título, 1996

 
   
 
 
   
     
Maria Pia Oliveira autor.php?recordID=50
In-In, Out, 2002

 
   
 
 
   
     
João Penalva autor.php?recordID=75
Pycreus globosus Reichb, 1997

 
   
 
 
   
     
Vari Caramés autor.php?recordID=102
Natación, 2000

 
   


Fotos en total: 5