"A cociña de antano"

"As solas rotas de D. Ramón Mª del Valle Inclán"

"O verdugo de Madrid: Casimiro Municio"

Alfonso SÁNCHEZ PORTELA

Madrid, 1902 - 1990
Un dos nomes destacados da historia fotográfica española e máis concretamente da madrileña, onde documentou case a totalidade do século xx, levando a súa cámara dende as imaxes populares da rúa ata palacio. Moita da súa obra foi publicada no seu momento e outra parte importante está sendo divulgada por entidades e institucións. Como di no catálogo da mostra Juan Miguel Sánchez Vigil, “...un siglo de historia en imágenes, cien años de memoria teñida de blanco y negro.”

Exposición: ALFONSO (1902-1990)