LOGO CX
CONTACTOS
Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27
32004 OURENSE
.
Tel. 988 228500 * Fax. 988 249930
LOGO XUNTA
Organizan:
Aula de Cultura Caixa Galicia de Ourense
Casa da Cultura de Cangas
Casa da Xuventude de Chantada
Casa da Xuventude de Ourense
Concello de Allariz
Concello do Barco de Valdeorras
Concello do Carballiño
Concello de Celanova
Concello de Monforte
Concello de Ourense
Concello de Verín
Concello de Xinzo de Limia
Delegación Provincial da Consellería de Presidencia de Lugo
Direccións Xerais de Xuventude e de Promoción Cultural
Fundación "la Caixa"
Galería Marisa Marimón
Galería Visol
Galería Obradoiro de Artes de Tamallancos
MRP "ASPG-P" e a súa Ludoteca
"Ollo de Vidro" da Coruña
Museo Municipal de Ponteareas
Museo Etnolóxico de Ribadavia
Nortempo
Sala Normal, de Ourense
Colaboran:
Amigos do Museo de Ribadavia
Ateneo de Ourense
Bodegas Docampo
Caixa Ourense
Clube Cultural Alexandre Bóveda
Clube de Prensa de Ferrol
Confederación de Empresarios de Ourense
Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual
The Hispanica Society of America
Hofmann
Liceo Recreo Ourensán
Médicos do Mundo
Museo Municipal de Ourense
Seminario de Estudios Celanovenses
Studio 34
"Os Cogordos" de Ourense
FIGON