1 BANDIN Alberto
Alberto Bandín Marentes
"Titiriteiros 1". 1º premio
2 MENE AlejandroFondo
3 VARELA Alberto
Alejandro Mene Pazos
"Homenaxe a San Sebastián Mártir". 2º premio
Alberto Varela García
"Danza na pedra 5". 3º PremioF.
CURSOR