Publicacións

Selección de obra publicada

Catálogos do festival Outono Fotográfico (textos e fotografías. Cada ano desde o 2000)

Catálogo do 1º Premio de Artes Plásticas Universidade de Castilla y La Mancha. 2009.

Catálogo do Certame de Artes Plásticas Novos Valores. 2006, 2007 e 2008. Deputación de Ourense

Textos en catálogos de arte

Catálogo do certame GzCrea. 2007. Xunta de Galicia.

Catálogos de Exposicións colectivas (p.ex. Palabra intervenida de Dosmilvacas.arte)

“Ourense en Pé de Foto” Publicación do Concello de Ourense. 2004