Ocultacións e inexistencias

Artistas: Matilde Álvarez, Javier Álvarez Soto, Emilio Araúxo, Emilio Cendón, Daniel Díaz Trigo, Federico García Cabezón, Carolina Martínez, María Meseguer, Vítor Nieves, Carme Nogueira, José Paz, Sara Sapetti, Alba Vázquez Carpentier e Marta Villoslada.

 

Ocultacións e Inexistencias. Xunta de Galicia

Ocultacións e Inexistencias

Deseño e maquetación: Xosé Lois Vázquez, Disigna Edenia
Coordinación editorial: Xosé Lois VázquezTextos: Teresa Táboas Veleiro, Manolo Figueiras e Xosé Lois Vázquez.
Editora: Difusora de Letras, Artes e Ideas.
Apoio: Xunta de Galicia. Consellería de Vivenda e Solo.

 

ISBN: 978-84-935223-8-4
Depósito Legal: OU-65-2007
168 páxinas en cor
Encadernación en capa dura
Peso 889 g.
Tamaño 22×20 cm
Primeira edición: abril de 2007

 

 

Producido dentro do proxecto Construír un País: a rehumanización do territorio. II Foro Internacional do Feísmo según idea orixinal e organización de Difusora de Letras, Artes e Ideas.

Nel aparecen 14 de ensaios fotográficos de cada un/ha das artistas. O de Vítor Nieves é “Feísmo para principiantes“, feito ex profeso para a exposición “Ocultacións e inexistencias“.

 


 

 

Compra o libro aquí:

2007-abril-ocultacions_e_inexistencias-486x441

 

Descarga aquí o PDF