HOSPITAL SANTA MARÍA NAI OURENSE

Rúa Ramón Puga, 54. Tel.: 988 385 500. De luns a venres, de 10 a 20 h.

Colectiva III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE OURENSE, O BARCO E VERÍN

Do 5 ao 30 de novembro.

Share on FacebookTweet about this on Twitter