EXPONAV. CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA ARMADA FERROL

Cantón Molins, s/n. Tel.: 981 336 017. De 10:30 a 14.30 h.

José Romay NO GRANDE AZUL

Do 28 de outubro ao 30 de novembro.

Share on FacebookTweet about this on Twitter