Colectiva POSTAIS PARA NINGUÉN

FERROL. Estudio Abierto, do 31 de outubro ao 30 de novembro.

Curadora: Carolina Martínez

mailart

S/T, Alicia Seoane Orro

O mail art consiste no intercambio de pequenas artes por medio do correo postal. Este movemento naceu a principios dos anos 60, un dos seus creadores é o americano Ray Johnson (Grupo Fluxus) que retomou o que no seu día comezaran outros artistas como os dadaístas Marcel Duchamp, Hugo Ball, Tristan Tzara, etc.

Neste medio de expresión non existen regras impostas polas institucións oficiais, nin marchantes, nin galeristas, non existe a venda, todo é exposto… A arte é libre.

Share on FacebookTweet about this on Twitter