CENTRO CULTURAL FERNANDO CASAS E NÓVOA OROSO

Rúa da Cultura, 1. Sigüeiro. Tel.: 981 690 903. De luns a venres, de 9:30 a 13:30 e de 16.30 a 21 h.

María del Cielo PAISAXES NO RECORDO

Patricia Santos Mosquera UNHA TABERNA NO CAMIÑO

Do 4 ao 30 de novembro.

Share on FacebookTweet about this on Twitter