CENTRO CULTURA POPULAR XAQUÍN LORENZO OURENSE

Praza Daniel González, s/n. Tel.: 988 249 493. De luns a venres, de 10 a 13 e de 18 a 21 h.

Mª Elena Abad Martínez, Anibal Cid Babarro, Sara Cid Feijoo, Carmen Ferreiro Seoane, Manola González Carballo, Ana Iglesias, José Izquierdo León, José Antonio Novelle Cao, Inma Vilanova,… ESTAMPAS DUNHA ROMARÍA

Do 2 ao 31 de decembro.

Share on FacebookTweet about this on Twitter