CAFÉ EXPRESÁNDOTE EN EL POP ART OURENSE

San Domingos, 15. Tel.: 988 243 461. De luns a sábado, de 8 a 2 h. Domingos de 16.30 h a 2 h.

Margot Valcarce TEXTURAS

Do 5 ao 25 de novembro.

Share on FacebookTweet about this on Twitter