ARS LUMEN FOTOGRAFÍA OURENSE

Rúa Pilar Miró, 1. Tel.: 988 044 037. De 10 a 13:30 e de 17 a 20 h.

Roi Alonso, Luis Barreiro, Marta Barros, Rocío Brage, Iciar C. C., Juanjo Galdo, Iván Guillén, Eduardo Hermida, Pablo López, Simón López, Carolina Martínez, JJG Meizo, Pablo Mella, Borja Mucientes, Rosa Neutro, Mario Nodar, Emilio Pardo, Eduardo Pérez, Iago Polo, Isaías Prieto, Alba Ricoque, Helena Segura – Torrella, Gosia Trebacz, Z 24×24

Do 24 de outubro ao 20 de decembro.

Share on FacebookTweet about this on Twitter